Colofon

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Duitsland
Telefoon:+49 (0) 511/975-02
Contact: info@varta-automotive.nl

Statutaire zetel: Hannover
Registratienummer: Hannover HRB 62427
Btw-nummer: DE 115 647 997

Onbeperkt aansprakelijk partner: JCB Management GmbH
Statutaire zetel: Hannover
Registratienummer: Hannover HRB 62413
Bedrijfsleiding: Johann-Friedrich Dempwolff, Jose Miguel Lopez Ascaso

Verantwoordelijk redacteur: Julia Gramse
Telefoon: +49 (0) 511/975-02

Webontwerp, concept en productie

GTB
550 Town Center Drive
Dearborn, MI 48126, USA
Contact: jcisupport@gtb.com


De EU-commissie biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen online te beslechten (Online Dispute Resolution, ODS) op een online platform. Dit platform is toegankelijk via de externe koppeling http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan geschilbemiddeling voor een geschilverzoeningsbureau en kunnen dan ook geen medewerking verlenen aan een dergelijke procedure.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Bij het voorbereiden van deze website is alles gedaan om de meest actuele, juiste en duidelijk geformuleerde informatie te bieden. Onbedoelde fouten kunnen echter optreden. Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA wijst in het bijzonder alle verantwoordelijkheid af voor typografische fouten en voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie op de webpagina's van het bedrijf. De informatie en gegevens op de servers van Johnson Controls Autobatterie GmbH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De diensten, informatie en gegevens op de website Johnson Controls Autobatterie GmbH worden geleverd in de huidige staat, zonder enige garantie.

Voor zover koppelingen of verwijzingen naar internetwebsites van derden voorkomen op de website van Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA, aanvaardt Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dusdanig gekoppelde websites of voor enige koppeling binnen een gekoppelde website. Wij verklaren expliciet dat we niet noodzakelijkerwijs inhoud en/of meningen delen van enige derde partij die voorkomt op een gekoppelde website.

Door uw gebruik van de webpagina's van Johnson Controls GmbH & Co KGaA aanvaardt u alle risico's die het gebruik van deze website kan opleveren, waaronder alle risico's dat uw computer, software of gegevens beschadigd kunnen raken door een virus, software of ander bestand dat wellicht wordt overgebracht of geactiveerd via een webpagina van Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA of door uw toegang ertoe. Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, indirecte, speciale, incident- of gevolgschade, waaronder, zonder beperking, verlies van omzet of winst ten gevolge van of in verbinding met het gebruik of misbruik van de informatie of ontbrekende informatie op de website van Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA.

VARTA® batterijzoeker

VARTA® dealerzoeker

Andere dealers zoeken