Colofon

Clarios Germany GmbH & Co KGaA
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Duitsland
Telefoon:+49 (0) 511/975-02
Contact: info@varta-automotive.nl

Statutaire zetel: Hannover
Registratienummer: Hannover HRB 62427
Btw-nummer: DE 115 647 997

Onbeperkt aansprakelijk partner: Clarios Management GmbH
Statutaire zetel: Hannover
Registratienummer: Hannover HRB 62413
Bedrijfsleiding: Jose Miguel Lopez Ascaso, Dr. Christian Rosenkranz

Verantwoordelijk redacteur: Julia Gramse
Telefoon: +49 (0) 511/975-02

Webontwerp, concept en productie

Americaneagle.com

2600 S. River Road

Des Planies, IL 60018, USA

Contact: scott.zachry@americaneagle.com


De EU-commissie biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen online te beslechten (Online Dispute Resolution, ODS) op een online platform. Dit platform is toegankelijk via de externe koppeling http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan geschilbemiddeling voor een geschilverzoeningsbureau en kunnen dan ook geen medewerking verlenen aan een dergelijke procedure.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Bij het voorbereiden van deze website is alles gedaan om de meest actuele, juiste en duidelijk geformuleerde informatie te bieden. Onbedoelde fouten kunnen echter optreden. CPS Technology Holdings, LLC. (Clarios) wijst in het bijzonder alle verantwoordelijkheid af voor typografische fouten en voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie op de webpagina's van het bedrijf. De informatie en gegevens op de servers van Clarios kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De diensten, informatie en gegevens op de website van Clarios worden geleverd in de huidige staat, zonder enige garantie.

Voor zover koppelingen of verwijzingen naar internetwebsites van derden voorkomen op de website van Clarios, aanvaardt Clarios geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dusdanig gekoppelde websites of voor enige koppeling binnen een gekoppelde website. Wij verklaren expliciet dat we niet noodzakelijkerwijs inhoud en/of meningen delen van enige derde partij die voorkomt op een gekoppelde website.

Door uw gebruik van de webpagina's van Clarios aanvaardt u alle risico's die het gebruik van deze website kan opleveren, waaronder alle risico's dat uw computer, software of gegevens beschadigd kunnen raken door een virus, software of ander bestand dat wellicht wordt overgebracht of geactiveerd via een webpagina van Clarios of door uw toegang ertoe. Clarios is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, indirecte, speciale, incident- of gevolgschade, waaronder, zonder beperking, verlies van omzet of winst ten gevolge van of in verbinding met het gebruik of misbruik van de informatie of ontbrekende informatie op de website Clarios.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Meer informative op
www.google.com/analytics

VARTA® batterijzoeker

VARTA® dealerzoeker

Andere dealers zoeken